Pressupost 2022

Quan ens referim a atendre a les persones, per Alternativa vol dir posar-les al centre de l’acció de govern; per garantir el benestar social,  tenir una bona […]

Compromisos i fets

“Més de 250.000 euros invertits al comerç de Castellbisbal” La política és complir compromisos i està compromès, és governar amb tots i per a tots i […]