Violència o manipilació

Des de grup municipal de JuntsxCatalunya, condemnem, hem condemnat i condemnarem qualsevol manifestació i acció de índole violenta o terrorista. Dit això, posem també de manifest […]