Cartes del Lector articles

Carta del Lector: Civismo

Se hace un llamamiento al civismo y a respetar los edificios y equipamientos. Hay que garantizar la convivencia pacífica y social entre los vecinos del municipio. El personal del Ayuntamiento y los agentes de Castellbisbal conocen las ordenanzas, están familiarizados con ellas, pueden y deben hacerlas cumplir al resto de ciudadanos. Da igual el color

És un breu comentari

Avui lamentablement he descobert que hi ha dos tipus de persones. Quan anava cap a casa a dinar, a l’entrar al meu carrer hi havia una dona arrepenjada en un cotxe, mini blanc amb el mòbil grabant mirant amunt. Una altra dona al carrer plorant, amb el movil encastat a l’orella. I una tercera dona

Per ells, fem-ho possible. 27 de setembre

Una pregunta que em fan sovint és: com i què farem si es guanya el 27 de setembre? Tinc  molt clar que el futur no el pot assegurar ningú, ara bé, empitjorar la situació actual ho veig molt difícil, m’explico amb un exemple molt clarificador per a mi: Tots coneixem alguna parella propera a nosaltres

Top