Principis de la bona gestió local

Publicitat

Els principis de la bona gestió es poden entendre com una pauta o convicció àmplia i fonamental que permeten guiar i dirigir un projecte (com pot ser un model de municipi) encaminat a la millora contínua, en el llarg termini, de les prestacions públiques que atenen a la identificació de les necessitats de la població.

L’Administració Local, en aquest sentit, constitueix el primer graó del servei públic al ciutadà i la primera instància a la qual acudeix per a resoldre les seves demandes més immediates, especialment en èpoques de crisis. D’aquesta manera, ha de respondre per oferir uns serveis públics bàsics de qualitat com contribuir per l’avanç cap a la igualtat i la justícia social, impulsar propostes que promocionin activament la igualtat entre homes i dones, disposar per la cura i atenció de persones dependents, fomentar ocupació i formació per a la ciutadania, enfortir la cohesió social i treballar per la solidaritat i cooperació al desenvolupament entre altres accions.

Publicitat

Tenim per davant grans projectes municipals, reptes que requereixen el consens i el diàleg per dur-se a terme. En condició de soci preferent per l’equip de govern i principal partit de l’oposició, ens trobem en la responsabilitat de liderar els mecanismes necessaris entre els diferents representants polítics per tal de facilitar els acords que ens permetin construir un nou model de municipi, un Castellbisbal actiu, viu i atractiu per a tothom.

Com a grup de representació local, volem manifestar que el nostre principal objectiu i dedicació en aquest consistori ha estat i és el de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social del nostre poble. D’aquesta manera, la nostra acció política es durà a terme amb seny, perseverança i la paciència que requereix una estratègia a llarg termini, centrant les energies en l’àmbit estrictament local.

Les i els socialistes volem reivindicar la necessitat de recuperar la política local útil al servei de tots i totes, capaç de sumar voluntats polítiques i socials per garantir la cohesió veïnal del nostre poble. Avançarem col·lectivament per recuperar aquells espais que ens uneixen, pel bé de tothom, pel bé de Castellbisbal.

A petició del PSC, aquesta Tribuna Política substitueix la publicada el 13 d’Octubre a les 12:00

Author: Vicenç Moliné