Autònom

La reforma urgent del treball autònom, que ha tingut lloc durant l’any 2018, m’ha fet replantejar moltes coses de la meva vida laboral.

Publicitat

Soc autònom des de fa gairebé 40 anys i més que gaudir dels avantatges d’aquesta llei, n’he hagut de patir les conseqüències.

Ser el teu propi cap i tenir flexibilitat horària són de les poques coses bones que implica aquesta situació. En paral·lel, les jornades maratonianes de més de nou hores diàries durant sis dies a la setmana, la inseguretat laboral de no tenir ingressos fixos a final de mes, vacances no remunerades, cobrament de quantitats míseres en cas de baixa laboral, treballar quan la teva salut recomanaria estar-te a casa fent bondat al llit…, tot això i més, et fa afrontar que la realitat de l’autònom implica més obligacions que no pas drets.

Publicitat

A més a més, de totes les obligacions, pagaments… s’han de complir de manera estricta i segons indica la llei, si no vols respondre de l’incompliment amb els teus béns personals segons indica la responsabilitat patrimonial.

Alhora també em platejo si els diners i esforços destinats per part de l’Ajuntament de Castellbisbal a aquestes iniciatives i petits negocis liderats per autònoms, que intenten donar aire fresc al nostre municipi, són suficients o podrien ser millors.

No sé si en el seu dia vaig equivocar-me a l’escollir aquest camí, però voldria animar els autònoms que comencen nous projectes de negoci, perquè lluitin pels seus drets. Una part molt important de l’èxit recau en la formació i en la realització prèvia d’un bon pla de negoci, amb la finalitat de detectar els punts de millora. Es tracta de donar un servei o vendre un producte exclusiu amb un tracte de proximitat que nomes la mateixa gent del poble pot apreciar i valorar.

No puc dir quin serà el futur de l’autònom, però per assolir l’èxit caldrà una innovació constant, per tal de continuar sent un dels pilars més importants en l’economia catalana.

ERC Castellbisbal

Author: Vicenç Moliné