Cal ser coherent

Com a partit republicà el nostre objectiu i prioritat és la millora i el benestar de totes les persones que formem part d’aquest poble, però el […]