Pressupost 2022

Quan ens referim a atendre a les persones, per Alternativa vol dir posar-les al centre de l’acció de govern; per garantir el benestar social,  tenir una bona […]