Alternativa i JxC aproven un pressupost continuista amb l’anterior mandat

Publicitat

Alternativa per Castellbisbal està decidida a mantenir el rumb amb que va acabar l’anterior mandat i, a l’espera que es relaxin les normatives que limiten la despesa i les inversions dels ajuntaments, ha aprovat amb el suport de la regidora de Junts per Catalunya els presspostos per a l’any 2020. En la votació, celebrada al Ple municipal del passat 2 de desembre, la resta de formacions polítiques es van abstenir.

Els comptes municipals per a l’any vinent seràn de 21.618.357€, un 2,29 % més que el 2019. L’increment, tot i anar en línia amb el que es va aplicar l’any passat, és lleugerament inferior al que es va aplicar el 2019, quan va ser d’un 2,84%.

Publicitat

L’increment respecte el pressupost de l’any passat, que en termes absoluts és de gairebé 484.000 euros coincideix en bona mesura a l’augment de els despeses de personal, la partida que més creix, un 6,49%, fins arribar als 8,3 milions d’euros degut a l’actualització de salaris del 2% prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat. Els pressupostos també contemplen l’increment corresponent a una revisió de llocs de treball que va aprovar el Ple l’any 2017, i que es va acordar aplicar-la en 4 anys.

Per altra banda, el pressupost també contempla un augment del 2,26% en la partida de despeses corrents en béns i serveis, que segons el comunicat fet públic pel consistori, implicarà un augment “de les partides destinades als ajuts per cobrir necessitats bàsiques i socials”, a les que es destinaran 526.000 euros. Petits augments i reassignacions de recursos entre partides de les àrees de Serveis o Medi Ambient permetran, per exemple, augmentar les tasques de prevenció d’incendis, a les que es destinen 130.000 euros, o la neteja de carrers i zones verdes, a les que es detinen més de 1,6 milions d’euros.

L’Ajuntament també destaca la baixada en la partida de despeses en electricitat, fruit de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nombrosos edificis municipals, així com la desaparició de la partida destinada a pagar prèstecs, doncs enguany l’Ajuntament va acabar de pagar tots els deutes amb els bancs.

La partida d’inversions, per altra banda, pateix una important reducció, passant de 350.000 euros a només 137.000. Com s’ha fet els darrers anys, a principis de l’any vinent s’incorporarà a aquesta partida el romanent del pressupost 2019 amb un nou pla d’inversions que enguany va arribar a superar els 5 milions d’euros.

Segons la valoració del pressupost feta per l’alcalde Joan Playà, els comptes aprovats inclouen “una reassignació de recursos en algunes àrees que permetran, a més de consolidar les millores incorporades els darrers anys, posar en marxa noves actuacions per oferir a la ciutadania més i millors serveis”.

En aquest sentit, recorda que la petjada de la crisi encara es nota a Castellbisbal i la “manca d’estabilitat i
seguretat pel que fa a la configuració i el funcionament dels Governs de l’Estat Espanyol i de la Generalitat” deixa en mans dels ajuntaments, “donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aspectes tan fonamentals com l’habitatge, la garantia dels subministraments bàsics, l’educació, la mobilitat o la seguretat entre d’altres, i tot això amb una manca de recursos econòmics i uns mitjans humans cada cop més pressionats i escassos”.

Author: Vicenç Moliné