7 d’abril dia internacional de la salut : “Tu ets la teva salut”

La salut, no és només l’absència de malaltia sinó un estat complet de benestar físic, mental i social, que depèn de les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies , conegudes com a “determinants socials de la salut”, inclouen factors econòmics, mediambientals ,culturals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries.

Publicitat

Aquest concepte de salut exposat evidencia que la majoria de factors que condicionen la salut no responen únicament a l’àmbit d’actuació propi dels sistema sanitari, si no que abasta altres sectors com l’educació, els serveis socials, el transport, l’urbanisme o el medi ambient.

Per tant , és indispensable incloure aquesta perspectiva de la salut en la planificació i execució de les polítiques públiques. Es tracta de treballar conjuntament des de les diferents àrees de l’administració local per poder intervenir sobre els múltiples factors que determinen la salut.

Publicitat

I és en aquest sentit, que uns dels aspectes clau a l’hora d’elaborar el Pla Local de salut de Castellbisbal (PLS) hagi estat la participació de les diferents àrees de l’Ajuntament a partir d’un trebalintersectorial .A més de comptar amb la participació fonamental d’altresagents locals, que no formen part de l’ens municipal, com han estat els serveis sanitaris , les entitats o la població en general. “La participació ciutadana és clau”.

El Pla Local de Salut de Castellbisbal 2019-2023 parteix d’una anàlisi de la situació de la salut al municipi (Perfil de Salut) per tal de  identificar i prioritzar les principals necessitats en salut  i en conseqüència, ordenar les línies d’acció que cal emprendre per millorar la salut del municipi (Pla d’acció). 

Així doncs, podem definir el PLS com  l’eina que sistematitza el procés a seguir per fer evolucionar el municipi cap a un entorn respectuós i promotor de la salut, amb  l’objectiu de promoure la salut i el benestar de la població d’una forma sostenible, transversal i continuada. El Pla d’acció  recull tot un seguit d’ actuacions tant de l’àmbit de la prevenció com en la promoció i protecció de la salut. Aquestes accions estan agrupades en 8 grans línies: activitat física i esport, hàbits alimentaris, benestar emocional i salut mental, relacions sexuals, afectives i reproductives, ús de substàncies i pantalles, prevenció i atenció a malalties específiques i accés a recursos de salut, sostenibilitat i medi ambient i protecció de la salut.

És competència  dels responsables de les polítiques de salut municipal, l’anàlisi i valoració de la situació de salut en cada moment per tal de prioritzar entre les diferents línies d’actuació del Pla.

La realitat actual marcada per les conseqüències de la pandèmia per COVID-19 ens ha alertat d’un evident i greu empitjorament en el benestar emocional i la salut mental de la població. La por, la solitud o la desmotivació, l’accentuació d’addiccions a jocs, psicofàrmacs, alcohol i drogues, l’accentuació d’estils de vida sedentaris i abús de pantalles, de l’angoixa entre les persones que es veuen més afectades per la reducció d’ingressos o la incertesa econòmica  i la dificultat de relació entre les persones com a conseqüència de les mesures preventives i d’aïllament, són algunes de les realitats contrastades.

I és en aquest context  que la pandèmia per COVID-19 i les seves conseqüències han determinat les prioritats de les polítiques municipals  i de manera molt particular les actuacions en matèria de salut. 

La realitat copsada mitjançant l’enquesta de Salut Mental i Benestar emocional del mes de Gener dirigiria a la ciutadania de Castellbisbal ha estat determinant per prioritzar la programació d’activitats de promoció de la salut relacionades amb el benestar emocional i la salut mental, i així també donar compliment a la línia d’acció 3 del Pla Local de Salut de Castellbisbal, i al Pla de Salut de Catalunya 2022, on es considera que aquesta és una línia d’actuació de salut prioritària a Catalunya conjuntament amb els estils de vida i els factors de risc, les desigualtats socials i de salut, la cronicitat, complexitat i fragilitat, la medicalització de la vida quotidiana i les violències masclistes.

Una de les primeres activitats que hem materialitzat ha estat  la celebració de la jornada de promoció del benestar emocional i la salut mental del dia 7 d’abril , “Tu ets la teva salut” que es va programar coincidint amb el dia mundial de la salut 2022

La jornada va comptar amb la realització de tallers de musicoteràpia, de ioga i de txi-kung  en els quals, a través de la música, del moviment i dels seus elements, es promou la comunicació, les relacions, l’autoconeixement… Amb la Mireia Grossman, es va treballar el sòl pelvià i la higiene postural, trencant tòpics i tabús donant veu a un món de silenci que s’acostuma a viure en soledat, i del que, si no en parles, no en podràs fer una bona prevenció. L’Escola de Salut, va participar amb dues activitats molt interactives, una xerrada dirigida  a  ajudar a entendre què és per nosaltres la salut i reflexionar sobre ella i la malaltia, i un taller pràctic sobre  l’aplicació “La Teva Salut”, per tal de donar a conèixer i assessorar sobre tots els recursos que ens presenta. Medi Obert i el PIJ, amb el seu taller jove de salut emocional, van treballar la gestió i la identificació de les emocions i la Biblioteca hi va col·laborar amb llibres de salut i d’altres on explorar altres temàtiques relacionades  que us puguin ser interessants.

Les pròximes actuacions previstes per aquest any 2022 abordaran temes tant importants com els trastorns de la conducta alimentaria (TCA), la prevenció del suïcidi, la gestió del dol i del dol perinatal (estrès posttraumàtic) , primers auxilis psicològics i les addicions a pantalles i altres substàncies.

Junts per Catalunya Castellbisbal ens reafirmem en la nostra voluntat de treballar amb i per les persones i en aquest sentit , des de la responsabilitat de la regidoria de salut, vetllar perquè les persones puguin gaudir individual i col·lectivament de benestar físic i emocional.

I ho fem i farem mitjançant presa de decisions compartides, amb la participació ciutadana a nivell individual i col·lectiu com a motor de canvi; perquè tenim molt clar que ens cal impregnar a la societat en la cultura de salut i això només serà possible amb una ciutadania empoderada. I ho demostrem amb accions com l’elaboració i implementació del  Pla Local de Salut, la  col·laboració amb el CAP per la creació i posada en marxa de l’escola de salut  o la darrera enquesta de salut mental i benestar emocional que han respost 400 persones a Castellbisbal.